Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Uutiset / Helkan uutiset

Helka järjesti ma 17.6. klo 15.45 – 18.00 Asukastilat Helsingissä 2019 -seminaarin, joka keräsi vielä ennen juhannusta yhteen n. 55 asukastilatoiminnasta kiinnostunutta! Seminaarille tarjosi hienot puitteet Helsingin kaupungintalon uusittu aulatila. Tilaisuudessa julkistettiin Helkan "Asukastilat Helsingissä 2019" -selvitys ja verkostoiduttiin.

Kahvituksen jälkeen, klo 16.00 alkaen, Helkan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes ja toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toivottivat osallistujat tervetulleiksi. Ensimmäisenä esityksenä kuultiin projektinvetäjä Christian Sannemannin yhteenveto Helkan asukasosallisuuden pienprojektiavustuksella toteuttamasta "Asukastilat Helsingissä 2019" -selvityksestä. Esityksen yhteydessä on mm. näkymä, jossa kaikki kaupungin asukastalot ja -tilat näkyvät kartalla. Sannemannin esityksen jälkeen Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan johtava sosiaaliohjaaja Vaula Walo kertoi kaupungin omien asukastalojen tilanteesta.

Seuraavaksi osallistujat kuulivat asukasaktiivien suulla neljä mielenkiintoista case-esimerkkiä kaupungin 'vapaan kentän' asukastiloista:
- Pikku Huopalahden asukastaloista kertoi Hanni Hyvärinen
- Vuosaaren Sjökullan torpasta kertoivat Eero Hilden ja Nina Ruuttu
- Tapanilan kylätilasta kertoi Mikko Alaja
- Kantsun Olohuoneen vaiheista (Kannelmäessä) kertoi Briitta Koskilehto.

Näiden jälkeen Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka kertoi osallistuvaan budjetointiin tulleista lukuisista asukastiloihin liittyvistä ehdotuksista sekä sähköisestä Varaamo-alustasta. Lisäksi kuultiin kaupungin tilojen avaamisen etenemisestä. Kirsi Verkan PP-esitys. Kaikki tämän vuoden aikana 12-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset pääsevät äänestämään osallistuvan budjetoinnin suunnitelmista syksyllä 2019. Toivotaan että asukastiloja koskevat suunnitelmat pärjäävät hyvin äänestyksissä!

Lopuksi toteutettiin pieni yhteiskehittelyrupeama sähköisen Pollev-alustan kautta pienryhmissä, muutamaan kysymykseen vastaten. Vastaukset tulivat näkyviin valkokankaalle sitä mukaa kun osallistujat ryhmissä kirjasivat niitä sähköiseen sovellukseen. Vastauksia oli myös mahdollisuus peukuttaa. Nämä vastaukset liitetään myös asukastilojen selvitysraportin yhteyteen. Christian Sannemannin koostama lopullinen selvitysraportti löytyy oheisen linkin kautta. Samaan paikkaan asetetaan jatkossa esille myös muuta asukastaloihin ja -tiloihin liittyvää aineistoa.

Linkit Facebookissa toimiviin helsinkiläisten asukastalotoimijoiden ryhmiin:
Asukastilojen ja asukastoiminnan yhteistyöryhmä
Helsingin kaupungin asukastalojen puolesta -verkosto

Miksi ja mihin asukastiloja tarvitaan Helsingissä?

Helsingin kaupunginosien asukkaat tarvitsevat tilaa yhteiseen toimintaan omilla asuinalueillaan. Tiloja tarvitaan mm. merkityksellisiin kohtaamisiin ja uusien ideoiden ja yhteistoiminnan synnyttämiseen. Niitä tarvitaan myös saavutettavaan harrastamiseen ja omaehtoiseen toimintaan. Tarve asukastiloille ja kohtaamispaikoille Helsingin kaupunginosissa on voimakkaasti kasvava.

Paikallinen yhteisöllisyys vahvistuu kohtaamisen ja yhdessä tekemisen mahdollistavissa paikoissa, kaikille avoimissa kokoontumistiloissa. Tiloissa tapahtuva matalan kynnyksen taloudellisesti ja sosiaalisesti saavutettava harrastaminen vähentää eriarvoisuutta. Lisäksi paikallisesti syntyvä ja leviävä yhteistoiminnallisuus synnyttää uusia ideoita ja ehkäisee syrjäytymistä.

Lisätietoja: Pirjo Tulikukka, Helkan toiminnanjohtaja, pirjo.tulikukka[at]helka.net

 

asukastila semmakuvitus 2019

Kuvassa Arabianrannan asukastila Kääntöpaikka (kuva pirjo Tulikukka)

Helkaan valittiin uusi puheenjohtaja syyskokouksessa 27.11.2018! Neljä vuotta puheenjohtajana toiminut Veijo Lehto jätti luottamustehtävän ja uudeksi puheenjohtajaksi, 2019 kalenterivuoden alusta alkaen, valittiin yksimielisesti Vuosaari-Seuran puheenjohtajana toiminut Hanna-Kaisa Siimes.

Siimeksen sydäntä lähellä ovat kaupunginosayhdistystoiminta ja asukasvaikuttaminen sekä kaupunginosien erityispiirteiden ja elinvoimaisuuden vaaliminen. Helkan hallituksen puheenjohtajana hän haluaa edistää Helkan mahdollisuuksia tukea kaupunginosayhdistysten toimintaa ja tuoda yhteen uudenlaista kaupunkiaktivismia ja uusia osallistumisen tapoja. Helka toivottaa Onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle tehtävässään!

hk siimes helkan uusi pj

Helkan torstai-iltana 9.5.2019 järjestämä seminaari "Kaupunkiaktivismi tulevaisuudessa" keräsi n. 60 kiinnostunutta osallistujaa! Seminaari järjestettiin kauppakeskus REDIn Vapaakaupunki -tilassa Kalasatamassa. Seminaarissa perinteinen kaupunginosatoiminta ja uudenlaiset kaupunkiaktivismit näyttäytyivät rinta rinnan. Parhaimmissa esimerkeissä ne fuusioituvat siten, että hyödynnetään molempien toiminnan tapojen parhaimmat puolet.

Helkan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes ja toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toivottivat osallistujat tervetulleiksi. Seminaarin avaussanat kuultiin Artova ry:n aktiivi Christian Sannemannilta. Illan alustukset käsittelivät muutoksessa olevan kaupunginosa- ja kaupunkiaktivismin teemoja: uusia yhteisöllisyyden muotoja, kaupunkiaktivistien verkostoja ja toimintatapoja, kaupunkivihreää sekä sitä miten kaiken ikäiset ja taustaiset pääsisivät mukaan toimintaan.

Alustajina kuultiin Vapaakaupunki-tilan ja Helsinki Urban Art:in perustaja Jaakko Blombergia; Helsingin yliopiston dosentti ja kaupunkiaktivismitutkija Pasi Mäenpäätä; Sagal Hassania MakeSomeNoise - yhteisöstä; Dodo ry:n pj Tehilah Auramoa sekä KKPH! -verkoston aktiivi Riitta Korhosta. (Katso alustukset alempaa linkeistä).

Alustusten jälkeen esiintyi kaksi lavarunoilijaa Helsinki Poetry Connectionilta: Hanna Rentola ja Joonas Sojakka. Sen jälkeen nautittiin kahvia ja pientä purtavaa.

Loppuilta vietettiin moniteemaisen paneelikeskustelun merkeissä; keskustelijoina Helka ry:n pj Hanna-Kaisa Siimes, kaupunkiaktivismitutkija Pasi Mäenpää, Roihuvuori-Seuran toiminnanjohtaja Otto-Ville Mikkelä, Sompasaunaseuran vpj Matti Kinnunen sekä Helsingin kaupungin stadiluotsi Antti Sarpo.

Illan aikana kuullut alustukset (klikkaa nimeä)
Jaakko Blomberg
Pasi Mäenpää
Tehilah Auramo
Riitta Korhonen
Näiden lisäksi kuultiin Sagal Hassania MakeSomeNoise -yhteisöstä.

Tiivistelmä / muistio illan aikana kuullusta oheisen linkin kautta:
Keskustelujen_tiivistelma_9-5-2019_Helkan_seminaarista.pdf

Kiitokset kaikille esiintyjille ja osallistujille hienosta illasta!
Helka seminaari 9 5 2019 banneri

Helsingin osallistuva budjetointi alkaa OmaStadi-työpajoilla (loka-marraskuussa) ja OmaStadi juhlalla 25.10. kulttuuriareena Gloriassa. Kaikki halukkaat pääsevät ideoimaan, miten osallistuvan budjetoinnin 4,4 miljoonaa euroa käytetään. Osallistuvasta budjetoinnista tarkemmin oheisessa PP-esityksessä, joka nähtiin Helkan pj-palaverissa 20.09. Avoimia työpajoja järjestetään useissa kaupunginosissa, yhteensä n. parikymmentä. Kaikki tapahtumat löytyvät oheisen linkin kautta https://omastadi.hel.fi/assemblies/tapahtumat/f/8/

OmaStadi.hel.fi
-verkkopalvelussa ehdotuksia voi jättää myös suoraan 15.11. alkaen
. Ideoista laaditaan kaupunkilaisten kanssa yhdessä suunnitelmia, joista äänestetään ensi keväänä. Ideoita yhteiskehitellään alueittain, edellä mainituissa työpajoissa. Ideoita voivat jättää kaikki iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Äänestämään pääsevät äänestysvuonna 12 täyttävät (äänestysvaihe on keväällä 2019).

4,4 miljoonaa euroa on jaettu asukasmäärän mukaan seitsemän suurpiirin kesken (katso alueittaiset summat edellä mainitusta PP-esityksestä). Kullakin suuripiirillä on oma stadiluotsi, joka vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa. Heitä pääsee tapaamaan sekä alueilla järjestettävissä työpajoissa että paikallisissa kirjastoissa, joissa stadiluotsit päivystävät. Ajat löytyvät osoitteesta hel.fi/stadiluotsit.

Ilmoittaudu avausjuhlaan!

Osallistuvan budjetoinnin avausjuhlaa vietetään 25.10. Kulttuuriareena Gloriassa, (os. Pieni Roobertinkatu 12–14). Helsingin kaupunki toivottaa kaupunkilaiset mukaan juhlimaan! Tilaisuudessa pääset myös ideoimaan OmaStadi Ideatehtaassa osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia. Juhlamenosta huolehtivat juontaja Lotta Backlund ja improvisaatioteatteri Stella Polaris sekä Stadin juhlaorkesteri Jan Noposen johdolla. Avausjuhla on kaikille avoin ja sinne tulee ilmoittautua 22.10. mennessä osoitteessa bit.ly/osbujuhla. Kahvitarjoilu alkaa klo 17 ja itse tilaisuus klo 17.30 - ilta päättyy klo 19.

Millaisia ideoita haetaan?

Miten kaupunginosastani tulisi viihtyisämpi tai turvallisempi? Tarvittaisiinko alueelle uudenlainen kuntoilupaikka tai parempia ajanviettopaikkoja nuorille? Vai pitäisikö palkata vuodeksi työntekijä viemään taidetta vanhusten palvelutaloihin? Näihin kysymyksiin etsitään kiivaasti vastauksia marraskuussa. Kaikki OmaStadi työpajat löytyvät osoitteesta: https://omastadi.hel.fi/assemblies/tapahtumat
Osallistukaa ideointiin ja yhteiskehitelkää ideoistanne vaikuttavia tekoja oman kaupunginosan ja koko Helsingin parhaaksi!!

Helsingin kaupunki lisää mahdollisuuksia suoraan demokratiaan avaamalla kaupungin budjetista 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten päätettäväksi – joka vuosi tästä eteenpäin. Helsinki on ensimmäinen suomalainen kunta, joka ottaa osallistuvan budjetoinnin käyttöön näin isossa mittakaavassa.

Lisätietoja antavat:

Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, Helsingin kaupunki, osallisuus ja neuvonta, (09) 310 23437, 040 578 1428, titta.reunana[at]hel.fi
 
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, Helsingin kaupunki, osallisuus ja neuvonta, (09) 310 84026, 040 336 2281, kirsi.verkka[at]hel.fi

Stadiluotsien yhteystiedot löytyvät linkin hel.fi/stadiluotsit kautta.

osbu avajaisjuhla 2018

Perinteiset kevätsiivoustalkoot järjestetään Helsingissä jälleen 1.4.- 1.6., jo 35. kerran! Talkoissa siivotaan kaupungin yleisiä alueita (esim. metsiköitä, puistoja, tien pientareita, rantoja tms.). Kokoa porukka ja lähde mukaan siivoamaan yhdessä oma lähiympäristö kesäkuntoon!

Ilmoittautuminen talkoisiin tapahtuu (ma 18.3. alkaen) kaupunkiympäristön asiakaspalveluun p. 09 310 22111 ma-to klo 8.15-16 ja pe klo 10-15. Tai käymällä paikan päällä ilmoittautumassa, os. Sörnäistenkatu 1. Ilmoittautumisen yhteydessä saa yhteystiedot talkooyhdyshenkilölle, joka huolehtii mm. säkit ja roskapihdit paikalle sekä hoitaa roskien noudot. Talkooaika on 1.4 – 1.6.

Varsinainen talkootiedote tarkempine ohjeistuksineen löytyy oheisesta linkistä.
Lisätietoa, mm. printattavat talkootiedote-pohjat oheisen linkin kautta.

Yhteyshenkilö ja lisätietoja: vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela, p. 040 719 0824 tai etunimi.sukunimi@hel.fi (tai puistokummit@hel.fi)

kevatsiiv talkoot 2018 kuvitus

Huippusuosittu "Kaupunkitapahtuman tuottaminen" -kurssi tulee jälleen! Opetus tapahtuu kolmena marraskuun lauantaina: 10.11., 17.11. ja 24.11. (klo 10-15). Koulutus on ideoitu ja toteutettu yhteistyössä Helsingin työväenopiston ja Helka ry:n kanssa ja se tarjoaa monipuolisia tapahtumaosaamisen taitoja ja varmuutta kaupunginosatapautumien järjestämiseen. Huom! Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu netin kautta, työväenopiston Ilmonet-palvelussa (kurssin numerokoodi on H183064). Oheisena suora linkki työviksen kurssisivulle
https://ilmonet.fi/#fi/search/txt=Kaupunkitapahtuman+tuottaminen

Mukaan mahtuu korkeintaan 14 henkilöä, joten toimi pian jos haluat mukaan! Osallistumismaksu on 27,00 € ja kouluttajina toimivat Anna Suonsyrjä ja Anna Jauhola. Koulutuspaikka on Vuosaaressa: Vuotalon musiikkiluokka, 2. krs (os. Mosaiikkitori 2).

Koulutuksen kuvaus:

Tiiviskurssilla käydään läpi tapahtuman tuottamisen eri osa-alueita ja sitä, miten edetä tapahtumaideoista toteutukseen. Kurssin kohderyhmänä ovat etenkin ne, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoisuuteen pohjautuvista kaupunginosatapahtumista.  

Ideoidaan uusia tapahtumia työpajan kautta ja käydään läpi jokaiselle tapahtumatuotannolle oleellisia asioita. Huomiota kiinnitetään paljon tiimin muodostamiseen ja sitouttamiseen. Tarkoituksena on saada vinkkejä siitä, kuinka rakentaa tapahtuman tekemisestä nautinnollista ja hauskaa koko tekijätiimille.Pyritään kyseenalaistamaan vanhat tavat ja löytämään uutta inspiraatiota. Muita käsiteltäviä asioita on mm. markkinointi ja viestintä, tapahtuman rahoittaminen ja yhteistyökumppanuudet sekä lupa-asiat ja turvallisuus. Kurssin tavoitteena on saada vinkkejä ja kerätä muistilistaa tärkeimmistä tapahtuman tekemiseen liittyvistä asioista.

kaup tapahtuma kuvitus

Helsingin osallistuvan budjetoinnin prosessi jatkuu Omastadi -alustalla! Parhaillaan on käynnissä suunnitelmien täydentämisen vaihe. OmaStadi -alustalle on kaupunkilaisten marras-joulukuussa 2018 tekemistä ideaehdotuksesta nyt muokattu suunnitelmia, joita on mahdollista vielä työstää eteenpäin, aina 6.4. saakka.
Klikkaa suunnitelmiin linkistä https://omastadi.hel.fi/

Suunnitelmiin on mm. yhdistelty samankaltaisia aiheita sisältäviä ehdotuksia. Suunnitelmat on kirjattu esiin OmaStadi.hel.fi -palveluun, jossa niitä voi seurata ja kommentoida siis 6.4. saakka. Sen jälkeen suunnitelmia ei voi enää täydentää. Prosessi jatkuu sen jalkeen seuraavaan, eli kustannusarviovaiheeseen. Sen aikana kaupungin asiantuntijat tekevät yhteisesti kehitetyille suunnitelmille kustannusarviot.

Kaupunkilaiset pääsevät syksyllä 2019 äänestämään suunnitelmista ne, joiden toivotaan etenevän toteutukseen. Toteuttamiseen käytetään yht. n. 4,4 miljoonaa euroa.   

omastadi kuvituskuva

Helkan syyskokouksessa 2018, joka järjestetään tiistaina 27.11., valitaan Helkaan uusi puheenjohtaja! Merkitse ajankohta jo kalenteriin. (Syyskokouksen paikka varmistuu myöhemmin syksyllä, tieto löytyy yläpalkin kohdasta Kokousasiat). Neljä vuotta Helkan puheenjohtajana toiminut Veijo Lehto jättää luottamustehtävän ja hänen tilalleen valitaan uusi henkilö. Syyskokouksessa valittavan uuden puheenjohtajan kausi alkaa kalenterivuoden 2019 alussa ja Helkan sääntöjen mukaan pj valitaan aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua tavoittelemaan luottamustehtävää!

Edellytämme pj-kandidaateilta tiiviin esittelytekstin toimittamista Helkan toimistolle 9.11.2018 mennessä (mielellään kuvan kera). Lisäksi pj-kandidaattien tulee varautua 27.11. pidettävään syyskokoukseen lyhyellä muutaman minuutin esittäytymispuheenvuorolla.

Helkan puheenjohtaja pääsee seuraamaan kaupunginosatoimintaa ja sen kehittämistä näköalapaikalta sekä vaikuttamaan siihen omilla ideoillaan ja näkemyksellään. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan, jos kiinnostuit! Pj-kandidaattien tulee toimittaa omat esittelytekstinsä sp-osoitteella helka[at]helka.net.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, p. 041 5222071 tai pirjo.tulikukka[at]helka.net

palapelikuva turkoosi

Lauantaina 2.2.2019 klo 10–16.30 järjestettävä Vapaaehtoisjohtamisen peruskurssi on tarkoitettu kaikille uusille vapaaehtoisjohtajille, hallituksen jäsenille, työryhmien vetäjille ja muille vapaaehtoistoimintaa organisoiville henkilöille. Teemaa lähestytään sekä vapaaehtoistoiminnan johtamisen (volunteer management) että vapaaehtoisten johtamisen (volunteer leadership) näkökulmista. Tavoitteena kartoittaa aihepiiriä yleisemmin sekä myös innostaa kehittämään omaa johtajuutta. Kurssipaikka on Fingo ry:n (entinen Kepa) kokoushuone Niili, Elimäenkatu 25-27 (5. krs) Vallilassa. Osallistumismaksu on 45€/osallistuja (tietyt ryhmät oikeutettuja 25% alennukseen, ks. tarkemmin ilmoittautumissivulta).

Koulutuksen sisältö:
- Orientaatio: Mihin vapaaehtoisjohtajuutta tarvitaan?
- Vapaaehtoistoiminnan organisoiminen – Volunteer management (Tehtävien suunnittelu, vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys, sitoutumisen tukeminen)
- Vapaaehtoisten johtaminen – Volunteer leadership (Vapaaehtoisjohtaminen ihmisten kannustamisena ja ohjaamisena)
- Kurssi hyödyntää "10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan" -kirjaa. Sen voi tilata erikoishintaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.
Kouluttajana toimii vapaaehtoisjohtamisen kouluttaja Virve Valtonen.

Ilmoittaudu su 27.1.2019 mennessä oheisen linkkisivun alaosasta löytyvän verkkolomakkeen kautta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen voi tiedustella vapaita paikkoja sähköpostitse osoitteella visio[at]opintokeskusvisio.fi

Kirjatilausmahdollisuus: ilmoittautumisen yhteydessä voi tilata "10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan" –kirjan erikoishintaan 12€ (norm. 15€ + postituskulut). Kirjan saa mukaansa kurssipaikalta. Kurssin järjestää Visio.

v e johtaminen kuvitus

Yhdistystalouden peruskurssi järjestetäänkahtena iltana syyskuussa: to 20.9. ja ti 25.9. klo 17 - 20. Koulutuspaikkana on Vision koulutustila, os. Fredrikinkatu 33 A, 2. krs (sisäänkäynti 33 B:stä). Kyseessä on käytännönläheinen peruskurssi, josta on hyötyä kaikille yhdistystoimijoille. Mitä ovat tase ja tuloslaskelma ja mitä ne kertovat yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta? Mitä tarkoittaa kahdenkertainen kirjanpito? 

Koulutuksen sisältöjä:
- Yhdistyksen taloudenhoitoa koskevat säädökset ja käytännön tehtävät
- Kirjanpidon perusteet
- Ilmainen kirjanpito-ohjelma
- Tilikartta
- Talousarvio
- Tilinpäätös

Kouluttajana toimii KTM Aki Pennanen. Osallistumismaksu on 40€ / osallistuja (katso oletko oikeutettu alennuksiin ilmoittautumisen yhteydessä).
Ilmoittaudu koulutukseen oheisen sivun kautta
https://www.opintokeskusvisio.fi/koulutus/yhdistystalous_hki/2018-09-20/
Voit samalla kertaa ilmoittaa useampia henkilöitä yhdistyksestäsi.

Ilmoittautumisajan päätyttyä (13.9. jälkeen) vapaita paikkoja voi tiedustella p. 044 727 3240 tai visio[at]opintokeskusvisio.fi

Huom! Koulutus suositellaan käytäväksi yhdessä "Yhdistys työnantajana" -kurssin kanssa, joka järjestetään 27.9./4.10/ ja 10.10. – katso linkistä https://www.opintokeskusvisio.fi/koulutus/yhdistystyonantajana/2018-09-27/

Koulutuksen järjestää Visio.

talous kuvituskuva 4