Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Projektit / Päättyneitä / CADDIES / Projektin kuulumisia

Asukasryhmät esittäytyivät Pohjois-Haagan ja Lassilan Aluefoorumissa

Pohjois-Haagan ja Lassilan neljäs Aluefoorumi kokoontui 8.4. Lassilan Seurakuntakodin tiloissa. Helkan CADDIES-projektissa muodostetut, asukkaista ja paikallisista toimijoista koostuvat asukasryhmät esittelivät itsensä, kertoivat suunnitelmistaan ja ottivat avosylin innokkaita uusia henkilöitä mukaan toimintaansa.

Mukava ja puhelias ilta alkoi kahvin ja pikkusuolaisen merkeissä Aluefoorumin koordinoijan, Sampsan Kiianmaan, kertoessa Aluefoorumi-toiminnan ideasta. Terhi Vilkman esitteli asuinalueen kehittämiseen tähtäävän CADDIES-projektin, minkä jälkeen ryhmät pääsivät vauhtiin omin esityksin.

Kannelmäen renessanssi

Tervetuloa asukastilaisuuteen keskustelemaan ja ideoimaan Kannelmäen tulevaisuutta karttojen äärelle ma 12.4. klo 17–19 Kannelmäen peruskoulun ruokasaliin (Kanneltie 1).

Missä olisi hyviä paikkoja uudelle rakentamiselle? Voisiko rakentamista tulla väljälle pysäköintialueelle tai tienvarteen? Miten asemalta pääsisi paremmin ostarille? Missä voisi olla uusia pyöräily- ja kävelyreittejä? Miten viheralueita tulisi kehittää? Minkälaisia yrityksiä, palveluita tai toimitiloja alueelle tarvitaan? Miten muuten kehittäisit omaa kaupunginosaasi? Tervetuloa tuomaan omat näkemyksesi suunnitteluun.

Lassilan ja Pohjois-Haagan renessanssi

Tervetuloa asukastilaisuuteen keskustelemaan ja ideoimaan Lassilan ja Pohjois-Haagan tulevaisuutta karttojen äärelle Pohjois-Haagassa ke 14.4. klo 17–19 työväenopiston opetuspisteeseen (Pohjois-Haagan ostoskeskuksen 2 krs, Näyttelijäntie 14).

Missä olisi hyviä paikkoja uudelle rakentamiselle? Voisiko rakentamista tulla väljälle pysäköintialueelle tai tienvarteen? Miten asemalta pääsisi paremmin ostarille? Missä voisi olla uusia pyöräily- ja kävelyreittejä? Miten viheralueita tulisi kehittää? Minkälaisia yrityksiä, palveluita tai toimitiloja alueelle tarvitaan? Miten muuten kehittäisit omaa kaupunginosaasi? Tervetuloa tuomaan omat näkemyksesi suunnitteluun.

Yhteisöllinen kaupunginosa -työpaja tuotti monia ideoita Artovan alueen yhteisöllisyyteen

artova_tyopaja_kuva.jpgKääntöpaikassa, Arabianrannassa maanantaina 8.3. järjestetyssä Yhteisöllinen kaupunginosa -työpajassa ideoitiin Artovan alueen yhteisöllisyyden edistämistä Elevatorin koulutusammattilaisen Mirko Häyrisen johdolla. Tilaisuuteen osallistui noin 20 asukasta tai paikallista toimijaa. Työpajassa nousi esiin monta konkreettista kehitysehdotusta Artovan yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.


Meidän Kannelmäki -työpajassa ideoitiin Kannelmäen yhteisöllisyyttä

kannelmaki_tyopaja.jpgKannelmäen peruskoululla tiistaina 2.3. järjestetyssä Meidän Kannelmäki -työpajassa ideoitiin entistäkin viihtyisämpää Kannelmäkeä. Työpajaan osallistui noin 20 asukasta tai paikallista toimijaa. Käsiteltävänä teemana oli "Yhteisöllisyys, kohtaaminen ja vuorovaikutus Kannelmäessä". Päivä oli antoisa ja idearikas, ja ryhmissä konkretisoitui hienoja suunnitelmia alueen yhteisöllisyyden kehittämiseksi.

Esiin nousivat mm. ideat kaikille yhteisistä Kannelmäki-illoista sekä alueen liikuntapäivästä. Työpajassa syntyneitä ideoita viedään jatkossa eteenpäin yhteistyössä Helka ry:n CADDIES-projektin kanssa. Ideoita esitellään CADDIES-projektin ja Operaatio Pulssin yhteisessä tapahtumassa Kanneltalossa 28.4.2010 klo 15-19. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan työstämään ideoita ja suunnittelemaan tapahtumaa työpajan jatkotapaamiseen ke 24.3.
klo 15-17 Kanneltalon kahvilaan tai kuulemaan suunnitelmista 28.4. paikan päällä Kanneltalossa! Lisätietoa: Helka ry:n projektityöntekijä Terhi Vilkman,
p. 09 641 045, sp. terhi.vilkman@helka.net.

Meidän Kannelmäki -työpaja ti 2.3. Kannelmäen peruskoululla

Tervetuloa mukaan ideoimaan entistäkin viihtyisämpää Kannelmäkeä tiistaina 2.3. klo 14.15-17.15 Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantie 40 toimipisteessä järjestettävässä työpajassa. Tilaisuudessa suunnitellaan, miten Kannelmäen me-henkeä ja yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa sekä helpottaa asukkaiden kohtaamista ja vuorovaikutusta. Käsiteltävinä teemoina ovatkin "yhteisöllisyys, kohtaaminen ja vuorovaikutus Kannelmäessä". Ilmoittaudu mukaan 1.3. mennessä. matis_kuva.jpg

Ilmoittautumiset vastaanottaa ja lisätietoa tilaisuudesta antaa Helka ry:n projektityöntekijä Terhi Vilkman, p. 09 641 045, sp. terhi.vilkman@helka.net. Työpajassa syntyviä ideoita viedään eteenpäin yhteistyössä Helka ry:n CADDIES-projektin kanssa.

Kiinnostaako Kannelmäen verkkosivujen ideointi ja toteutus?

kannelmaen_kaupunginosasivut.jpgKannelmäelle suunnitellaan omia kaupunginosasivuja kaupunginosat.net 
-portaaliin. Sivujen ideointi käynnistyi torstaina 14.1. Helka ry:n CADDIES-projektin Kannelmäen kirkolla järjestämässä tilaisuudessa, johon osallistui 17 asiasta kiinnostunutta asukasta tai paikallista tahoa. Tilaisuudessa kerätty toimituskunta kokoontui myös 2.2. Kannelmäen kirjastolla suunnittelemaan sivustoa, jonka tavoitteena on aueta maaliskuun aikana.

Yhteisöllisyys-työpaja innoitti pohjoishaagalaisia toimijoita tapahtuma- ja ympäristötoimintaan

yhteisollisyys_tyopaja.jpgKaupunginosatoimijat kokoontuivat torstaina 18.2. Pohjois-Haagan kirjastolle ideoimaan Pohjois-Haagan ja Lassilan alueen yhteisöllisyyden kehittämistä työpajamenetelmin. Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan CADDIES-projektin järjestämään tilaisuuteen osallistui yli 30 alueen yhteisöllisyydestä kiinnostunutta asukasta tai tahoa.

Yhteisöllisyydestä keskusteltaessa esiin nousivat etenkin yhteinen tekeminen, kohtaamispaikat, eri ikäpolvien vuorovaikutus, palvelut sekä ympäristö. Ympäristö-teeman jatkotyöstämiseksi perustettiin erillinen työryhmä, muut teemat yhdistettiin alueelle suunniteltuun, helmikuussa aloittavaan tapahtumatyöryhmään. Tapahtumatyöryhmän ensimmäinen kokous pidetään ke 24.2. klo 18.00-19.50 Pohjois-Haagan kirjastolla. Ympäristöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran ti 2.3. klo 18.00-19.50 Pohjois-Haagan kirjastolla.

Moninaisuus-työpajassa perustettiin Artovan alueen tiedotusrinki - tule mukaan viestimään!

moninaisuus_tyopaja_kuva.jpgAsukkaat ja paikalliset toimijat tutkailivat maanantaina 8.2. Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -alueen moninaista luonnetta asukastila Kääntöpaikassa Arabianrannassa. Mikko Kontiaisen vetämässä, Artovan alueen moninaisuutta käsittelevässä työpajassa nähtiin alueen käyttäjien ja käytön monipuolisuus alueen tärkeänä voimavarana ja resurssina. Haluttiin myös yhdistää ja hyödyntää alueella käytettäviä perinteisiä (esim. naapurit lapsenvahteina) ja uusia (esim. sosiaalinen media) toimintatapoja siten, että alue säilyttäisi eläväisyytensä vuosien varrella. Jatkossa alueen moninaisuuden vaalimista ja kehittämistä työstetään kolmen teeman ympärillä. Teemat ovat tiedottaminen (tiedotusrinki), alueen tapahtumat sekä toiminnan arviointi ja uusien näkökulmien etsiminen.

Konkreettisena toimenpiteenä alueen tiedottamiseen panostetaan kehittämällä alueen tiedotusrinkiä. Siihen toivotaan lisäjäseniä paikallisista asukkaista ja toimijoista, jotka haluavat saada äänensä kuuluviin alueella. Tarkoituksena on muodostaa ryhmästä koko alueen viestintäverkosto, jonka avulla eri tahot voivat tiedottaa toiminnastaan mahdollisimman kevyellä ja tehokkaalla tavalla.
Lue lisää...

18.2.2010 - Tule ideoimaan, miten Pohjois-Haagan yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa

kasikuva.jpgPohjois-Haagan ja Lassilan tulevaisuutta kokoonnuttiin ideoimaan joulukuussa Pohjois-Haagan Parhaaksi –kehittämispäivässä. Työskentely saa jatkoa to 18.2. klo 16:30-19:30 järjestettävässä työpajassa. Tuolloin pureudutaan tarkemmin ”yhteisöllisyys, kohtaaminen ja vuorovaikutus” -teemaan, jota joulukuun tapaamisessa pidettiin yhtenä Pohjois-Haagan tärkeimmistä kehittämismahdollisuuksista. Kokoontumispaikkana on Pohjois-Haagan kirjasto (Kaupintie 4).
Lue lisää...