Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Kokousasiat / Toimintasuunnitelmat

Helkan toimintasuunnitelma 2020

Helkan syyskokouksen2019 hyväksymä toimintasuunnitelma 2020,
lataa oheisen linkin kautta (pdf-muodossa).

Helkan toimintasuunnitelma 2019

Helkan syyskokouksen 2018 hyväksymä Helkan toimintasuunnitelma 2019,
lataa oheisen linkin  kautta (pdf-muodossa) ja tulosta.

Helkan toimintasuunnitelma 2018

Luonnos Helkan toimintasuunnitelmasta 2018 syyskokoukselle 2017.
Lataa luonnos oheisen linkin kautta (pdf-muodossa) ja tulosta.
Syyskokous 30.11.2017 vahvistaa toimintasuunnitelman.

Helkan toimintasuunnitelma 2017

Helkan syyskokouksen 2016 hyväksymä toimintasuunnitelma,
lataa oheisen linkin kautta (pdf-muodossa) ja tulosta.

Helkan toimintasuunnitelma 2016

Helkan syyskokouksen 2015 hyväksymä toimintasuunnitelma 2016, lataa oheisen linkin kautta (pdf-muodossa).

Toimintasuunnitelma 2015

1. TIIVISTELMÄ

Helka eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry on aktiivinen ja verkottunut osallistumisen ja vuorovaikutuksen asiantuntija ja kehittäjä Helsingissä. Helka on perustettu vuonna 1964 ja on nykyään 80:n helsinkiläisen kaupunginosatoimintaa harjoittavan yhdistyksen keskusjärjestö. Se on Suomessa ainutlaatuisen laajasti paikallisia toimijoita yhteen kokoava kansalaislähtöinen yhteenliittymä.

Toimintasuunnitelma 2014

1. YLEISTÄ

Vuonna 2014 Helka täyttää 50 vuotta. Puolivuosisataista taivalta juhlistetaan jäsenistölle ja sidosryhmille suunnatussa pääjuhlassa, jossa luodaan katse sekä kaupunginosatoiminnan menneisyyteen että tulevaisuuteen. Osana juhlallisuuksia jäsenistölle tarjotaan virkistäytymis- ja tutustumisretki pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, vertaistoimijoihin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin tutustumiseksi.

Toimintasuunnitelma 2013

1. YLEISTÄ

Vuonna 2013 Helka jatkaa työskentelyä jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksien vahvistamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Helka vahvistaa kuvaansa uudistushaluisena, paikallisuuden puolesta toimivana ja vaikuttavana asiantuntijayhteisönä. Asiantuntijuutta rakennetaan ja kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa sekä sidosryhmäyhteistyön ja kumppanuuksien kautta.

Toimintasuunnitelma 2012

1. YLEISTÄ

Vuonna 2012 Helka jatkaa kaupunginosatoiminnan uudistamista ja sen edellytysten kehittämistä. Se jatkaa myös muuttuvan järjestötoiminnan haasteiden ratkomista. Tämä edellyttää yhdistysten avainprosessien tunnistamista ja yhteisten resurssien kokoamista uuden ideointiin ja toteutukseen. Helkan ja kaupunginosayhdistysten roolia kehitetään uusia toimintatapoja edistävään suuntaan. Kaupunginosayhdistyksiä kannustetaan tarttumaan paikallisten kumppanuuksien koordinointiin ja paikallisten resurssien näkyväksi tekemiseen.

Toimintasuunnitelma 2011

1. YLEISTÄ

Vuonna 2011 Helka panostaa erityisesti kaupunginosatoiminnan uudistamiseen sekä vaikuttamiseen. Helka haluaa tarjota omaa osaamistaan vauhdilla etenevään metropolikehitykseen. Se edellyttää osaamisen kehittämistä ja katseen suuntaamista ennen kaikkea omiin toimintatapoihin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Muuttuvan järjestötoiminnan haasteisiin tartutaan ennakkoluulottomasti.