Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Kokousasiat / Toimintakertomukset

Helkan toimintakertomus 2007

1. YLEISTÄ

Helkan toiminta vuonna 2007 on ollut monipuolista ja näkyvää. Helkan asema asukasnäkökulman koordinoijana ja osaavana kumppanina kasvaa ja vahvistuu. Siitä kertovat mm. alati lisääntyvät pyynnöt, yhteydenotot ja tiedustelut kiinnostuksesta projektikumppanuuksiin. Luottamuksen lisääntymisestä kertovat myös Helsingin kaupungilta ja muilta seudullisilta, valtakunnallisiltakin, toimijoilta lisääntyvät lausuntopyynnöt. Näistä näkökulmista perusrahoituksen kasvattamiseenkin on tulevina vuosina mitä parhaimmat edellytykset. Tällä hetkellä kasvava toiminta rahoitetaan pääasiassa projektimäärärahoin.

Kansalaiskanava-projektin myötä Helka on noussut yhä vahvemmaksi asukasosallistumisen asiantuntijaksi koko pääkaupunkiseudulla. Projektissa kehiteltyä seudullisen vuorovaikutuksen toimintamallia esiteltiin vuoden aikana laajasti pääkaupunkiseudun kaupunkien viranhaltijoille.

Kotikadun resurssit menivät vuoden 2007 aikana tiiviisti julkaisujärjestelmän versiouudistuksen toteuttamiseen, kun Helkassa siirryttiin mambo-järjestelmästä joomlaan. Käyttäjien toiveiden nivominen mukaan uuteen versioon onnistui hyvin. Syyskaudella mambo-sivustojen siirtoja seurasivat tiiviit koulutukset uuden version käyttöön. Kaikkien kotisivujen käyttäjämäärät jatkuvat kasvuaan.

Turvallinen ja viihtyisä kotialue (ent. nimellä YKS) –projektin piirissä on jo 42 helsinkiläistä kotialuetta. Ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti kehitetty asukaslähtöinen turvallisuustyö vahvistaa Helkan toimijuutta kaupungin turvallisuusyhteistyön keskeisenä kumppanina. Yhteistyötä kaupungin kanssa on jatkettu mm. Kamppi-Kluuvi-projektissa sekä ’yleisen siisteyden edistämisen työryhmässä’. Helsingin poliisi ilahdutti ottamalla vahvan myönteisen kannan Helkan safety-toiminnan puolesta, koska se tukee erinomaisesti poliisin omaa lähipoliisistrategiaa. Safety-toiminnan kotisivujen rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta.

Helkan toimintakertomus 2006

1. YLEISTÄ
 
Helkan rooli asukasnäkökulman kanavoijana ja vuorovaikutuksen asiantuntijana on vahvistunut entisestään vuoden 2006 aikana. Tästä kertovat esimerkiksi lisääntyvät pyynnöt Helkan edustajista erilaisiin kaupungin hallintokuntien työryhmiin sekä moneen suuntaan laajeneva verkostoyhteistyö. Myös toimittajien yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet. Helkassa on nostetta!

Helkan toimintakertomus 2005

1. YLEISTÄ
 
Vuosi 2005 on ollut Helkan tähän mennessä vilkkain projektivuosi. Koko pääkaupunkiseudun laajuisen Kansalaiskanava -seutuyhteistyötä paikallistasolla -projektin konkreettinen käynnistyminen, YKS2-projekti sekä koko toimintakentän nopeaan kansainvälistymiseen aktiivisesti reagoiminen ovat kaikki vahvistaneet Helkan roolia pääkaupunkiseudun kehittäjäkentässä yhä vahvempana ja aktiivisempana toimijana ja verkottajana. (ks.myös kohdat 3.2, 4.1 ja 4.2)

Helkan toimintakertomus 2004


1.  YLEISTÄ

HELKA 40. vuotta - avautumisen ja osallistumisen vuosi 2004

HELKAn 40. toimintavuosi on ollut vilkas ja näkynyt monella tavalla sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä. HELKAn järjestämät keväinen 40-vuotisjuhlavastaanotto Jugend-salissa ja syksyn juhlaseminaari sekä monet muut  tapahtumat ja koulutukset keräsivät runsaasti osallistujia ja mielenkiintoa.