Tulosta

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous

Esityslista

Aika:     tiistai 27. maaliskuuta 2018 klo 18.00
Paikka:     Vallilan kirjaston Kajava-Sali, os. Päijänteentie 5 (Vallila).

Ennen kokousta, klo 17.00 alkaen kahvitarjoilu.
Ennen virallisia asioita, klo 17.15. alkaen kuullaan Helsingin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnaksen alustus kulttuuriavustusten uudistetuista käytännöistä, kaupungin tilojen avaamisesta asukkaiden käyttöön sekä kulttuurin "Helsinkimallista".
Viralliset kevätkokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen.
Virallisten asioiden jälkeen on vielä Peppi Tervo-Hiltulan lyhyt tietoisku Helkan sosiaalisen median koulutusiltojen sarjasta keväällä 2018.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
    - puheenjohtaja
    - sihteeri
    - kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    - kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittely

6. Päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta
    - toimintakertomus
    - tuloslaskelma ja tase
    - toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
    - esitellään Helkan talousennuste vuodelle 2018

9. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, helmikuun 27. päivänä 2018

Hallitus
Helka ry