Tulosta

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous

Esityslista

Aika:       torstai 30. maaliskuuta 2017 klo 18.00

Paikka:   Kampin Sähkötalon ravintola Puro (Malminrinne 6 E, 8. krs)

Ennen kokousta, klo 16.45 alkaen kahvitarjoilu. Ennen virallisia asioita kuullaan Helsingin Energian ajankohtaiskatsaus ja Helsingin uuden kansliapäällikön, Sami Sarvilinnan, puheenvuoro Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksesta ja uudistuksen vaikutuksista kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin. Viralliset kokousasiat käsitellään
klo 18.00 alkaen.


1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
               - puheenjohtaja
               - sihteeri
               - kaksi pöytäkirjantarkastajaa
               - kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä
    kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely

6. Päätetään vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta
               - vuosikertomus
               - tuloslaskelma ja tase
               - toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
     ja muille tilivelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
              - esitellään Helkan talousennuste vuodelle 2017

9. Kokouksen päättäminen


Helsingissä, maaliskuun 1. päivänä 2017

Hallitus
Helka ry