Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Kokousasiat / Esityslistat / Helkan esityslista ja kokouskutsu 8/2015

Hallituksen kokous                                          Kokouskutsu 8 / 2015
                                                                             Esityslista
Aika:             tiistaina 22. syyskuuta 2015, klo 17.00
Paikka:         Helkan toimiston 5. kerroksen neuvottelutila

Osanottajat:
Veijo Lehto                         puheenjohtaja
Heikki Leppänen               varapuheenjohtaja       Mikko Virkamäki       varajäsen
Elise Järvenpää                  jäsen                               Vesa Kinnunen          varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi    jäsen                               Anja Hinkkanen        varajäsen
Markku Kavonius              jäsen                               Kari Silfverberg         varajäsen
Timo Kopomaa                  jäsen                              Seppo Latvala            varajäsen
Otto-Ville Mikkelä              jäsen                              Juhani Lönnroth         varajäsen
Anu Soots                           jäsen                             Tuula Palaste-Eerola   varajäsen

Sirkku Wallin                     asiantuntijajäsen
Pirjo Tulikukka                  toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 7/2015 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
- toimitila-asian tilanne
- Pj-palaverin palaute

6. Helkan syyskokoukseen 26.11.2015 valmistautuminen
- paikka ja ohjelma; aiheet/alustajat, mahdollinen Vuoden teon palkitseminen
- toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 – sovitaan koostamisen aikataulusta ja menettelystä
- hallituksen jäsenyysasiat

7. Helkan projektit ja työryhmät
- yleiskaavaryhmä
- projektiryhmä
- Paikallinen kehittämispolku –projekti
- jätetyt projektihakemukset

8. Kansallinen kaupunkipuisto –aloite
- jäsenten mielenkiinto asiaan
- Helkan kannanotto

9. Muut asiat
- Yhteisen Teosto-sopimuksen edistyminen Kotiseutuliitossa, tiedoksi
- alustava arvio mahdollisesta Turun tutustumismatkasta
- muut mahdolliset asiat

10. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, syyskuun 23. päivänä 2015

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena: Pirjo Tulikukka toiminnanjohtaja