Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Kokousasiat / Esityslistat / Helkan esityslista ja kokouskutsu 4/2015

Hallituksen kokous                                 Kokouskutsu 4 / 2015
                                                                    Esityslista

Aika:             tiistaina 14. huhtikuuta 2015, klo 17.00
Paikka:         Helkan toimitilan 5. kerroksen neuvottelutila (Toinen Linja 3)

Osanottajat:
Veijo Lehto                         puheenjohtaja
Heikki Leppänen               varapuheenjohtaja     Mikko Virkamäki      varajäsen
Elise Järvenpää                  jäsen                             Vesa Kinnunen        varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi   jäsen                             Anja Hinkkanen       varajäsen
Markku Kavonius              jäsen                             Kari Silfverberg       varajäsen
Timo Kopomaa                 jäsen                             Seppo Latvala         varajäsen
Otto-Ville Mikkelä             jäsen                             Juhani Lönnroth       varajäsen
Anu Soots                          jäsen                             Tuula Palaste-Eerola varajäsen

Sirkku Wallin      asiantuntijajäsen

Pirjo Tulikukka                   toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3/2015 hyväksyminen

5. Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtajan tapaaminen
- toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo kertoo Kotiseutuliiton toiminnasta ja palveluista
- keskustelua

6. Ajankohtaista
- kevätkokouspalaute
- toimiston asiat tiedoksi: uuden toimitilan kartoituksen tilanne, osa-aikainen työntekijä

7. Helkan projekti- ja työryhmäkatsaukset
- Paikallinen kehittämispolku
- viestintätyöryhmä
- yleiskaavaryhmä

9. Strategia-asia
- materiaali toimitetaan työryhmän kokouksen 8.4.2015 jälkeen

10. Muut asiat
- uusi idea Helkan jäsenviestinnän tehostamiseen (toiminnanjohtajan blogi)
- Turun tutustumismatka
- luonnos Helkan talousarviosta kaupungin toiminta-avustusanomukseen
- muut mahdolliset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Helsingissä, huhtikuun 8. päivänä 2015

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena:
                                                    Pirjo Tulikukka
                                                    toiminnanjohtaja