Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Projektit / Päättyneitä / Kaikkien Helsinki

TIETOA ASUNTOLOISTA, TUETUSTA ASUMISESTA JA ASUNNOTTOMUUDESTA

Helka keräsi syyskuussa 2009 Kaikkien Helsinki -kyselyllä helsinkiläisten mielipiteitä asuntoloista, tuetusta asumisesta, ja asunnottomuudesta. Katso yhteenveto vastauksista ja uutinen tuloksista. Kiitos kaikille vastanneille!


tahtitorninmaki-koivut.jpg

Määritelmiä


Tilastokeskuksen määritelmät asunnottomasta ja asuntolasta.

Asunnottomuus Wikipediassa


Asuntolat kartalla

Helsingin kaupungin palvelukartta 


Tietoa asunnottomuudesta ja palveluja asunnottomille 

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Asuntoensin.fi -verkkosivut

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Asuntoja asunnottomille -hanke

Helsingin kaupunki: Asunnottomien tuet ja palvelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto: Asunnottomien tuet ja palvelut

Sosiaali- ja terveysviraston asunnottomien terveyspalvelut

Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut

Pelastusarmeijan Helsingin asumispalveluyksiköt

Sininauhasäätiön asuminen ja tukitoiminta

Vailla vakinaista asuntoa ry

Kodittomien Tuki ry

Kunnon Elämä ry

EHYT ry

Asunnottomien yö - Kansalaisliike

Helsingin Vieraskoti

Samaria ry:n toimintayksiköt

Helsingin Ensikoti ry

Turvakodit

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

Nuorisoasuntoliitto

Helsingin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Kompassin asumisinfoa

Asumispalvelusäätiö ASPA

Eurooppalaisten asunnottomuusjärjestöjen kattojärjestö Feantsa


Videoita asunnottomuudesta

YLE Elävä arkisto: Mankkaan suolla asuivat alkoholistit
YLE Elävä arkisto: Lepakko liekkihotellina
YLE Elävä arkisto: Marraskuun liike järjesti alkoholisteille itsenäisyysjuhlan
YLE Elävä arkisto: Musta Helsinki
YLE Elävä arkisto: Kovaosaisten ystävät ry
YLE Elävä arkisto: Veikko Hurstin
kodittomien joulu

YLE Elävä arkisto: Asumisen kurjuutta
YLE Elävä arkisto: Onko Onnilla kotia?


Kirjallisuutta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 3/2009: Asunnottomat 2008 (176KB)

Mynttinen Eeva, pro gradu 2008: Asunnottomia Etu-Töölöön? : Osallistumisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet asunnottomien asumispalveluiden sijoittamisessa

Suomen ympäristö 3/2008, Lehtonen Leena & Salonen Jari: Asunnottomuuden monet kasvot

Nuorteva Johanna, pro gradu 2008: Asunnoton yhteiskunnan jäsenenä. Sosiaalisesti syrjäytyneen osallistumismahdollisuudet ja deliberatiivinen demokratia

Maksimainen Mervi, pro gradu 2007: Asunnottomien alkoholistien arki: Mikrotason tarkastelu Helsingistä 1967-1972

Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 13, 2007. Toim. Sunikka Sanna, Seppälä Ullamaija & Granfelt Riitta: Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Soccan julkaisuja asunnottomuudesta

Yhteiskuntapolitiikka 72 2007:4, Kettunen Marko: Kysymyksiä asunnottomuudesta Suomessa

Sarantaus Antti, pro gradu 2006: Kodittomana ja muukalaisena : asunnottomien maahanmuuttajamiesten kokemuksia elämästään Helsingissä

Hämäläinen Minna, pro gradu 2003: Asunnottomana yhteiskunnassa. Helsinkiläisten ja jyväskyläläisten asunnottomien näkemyksiä asioinnista viranomaisten kanssa

Posti Essi, opinnäytetyö 2000: Naisten asunnottomuus - kadulla asuvan naisen elämänkulku