Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Palvelut / Asukastilat Helsingissä

Asukastilat Helsingissä

Helkan Asukastilat Helsingissä 2019 -selvitys

Olitpa sitten asukas, yhdistystoimija, tutkija, kaupungin työntekijä tai luottamushenkilö, niin oheinen Helkan selvitysraportti Asukastilat Helsingissä 2019  tarjoaa tiiviin yleiskatsauksen kaupungin asukastiloihin v. 2019! Selvityksen tarkoituksena on kuvata asukastiloja, niiden hallintamalleja ja toimintaa Helsingissä. Tiiviistä näkökulmastaan huolimatta se on muotoiltu palvelemaan useita kohderyhmiä: muun muassa kaupunkimme kehityksestä vastaavia päättäjiä, kaupungin osallisuutta kehittäviä tahoja ja alueosallisuutta kehittäviä stadiluotseja. Selvitys on myös tarkoitettu asukastalojen ja -tilojen aktiiveille ja käyttäjille sekä kaikille muillekin, esimerkiksi asukastalojen ja -tilojen perustamisesta kiinnostuneille. Lisäksi tavoitteena on ollut tunnistaa kiinnostavia jatkotutkimuksen kohteita sekä luodata että luotsata tilojen tulevaisuuden näkymiä. Edellinen vastaava, hieman kattavampi selvitys kaupungin asukastaloista ja -tiloista on Helkan toimesta koostettu v. 2012.

Vaikka asukkaiden tarpeet kasvavassa kaupungissa ja tilat niihin liittyvine käytäntöineen muuttuvat nopeasti, ei kaupungin moninaisille asukastaloille ja -tiloille ole olemassa yhtä nimettyä tahoa, joka vastaisi tilanteen seurannasta. Lisäksi tilojen rahoittaminen, mahdollistaminen, toteuttaminen ja koordinointi on hajautunut useille eri toimijoille, mikä heikentää asukastalojen kokonaisvaltaista arviointia ja kehittämistä. Asukastilat kuitenkin täydentävät ja toteuttavat monella tapaa Helsingin kaupungin uutta osallisuusmallia ja kaupungin strategiaa (2017-2021) ja ovat tärkeitä alustoja asukkaille ja paikallisille toimijoille. Kartoitustyön voi ajatella tyhjiötä paikkaavana ensiapuna, mutta rakenteelliseen kehitykseen tulisi panostaa jatkossa.

Selvitysraportti on toteutettu Helsingin kaupungin asukasosallisuuden pienavustuksella kahdessa vaiheessa. Aineiston hankinta on tehty vuonna 2018 ja raportin laatiminen vuonna 2019.

Selvitys on hyllylle turhan usein pölyttymään jäävien verrokkiensa sijaan tehty kokeilumielessä päivitettäväksi! Tämän vuoksi versiohistoria löytyy heti raportin esipuhetta seuraavalta sivulta. Raportin tietoja saa myös vapaasti käyttää tietojen laajemmin saavutettavaan muotoon saattamiseksi, kuten Wikipedia-sivun tekemiseen. Jos huomaat virheitä tai vanhentunutta tietoa, voit lähettää sähköpostilla korjauspyynnön. Asukastilat on selvityksen yhteydessä lisätty myös Google Maps -karttapohjalle, jonka voit halutessasi saada .KML tai .KMZ -muodoissa.

Helsingissä, 17.6.2019
Helka ry:n puolesta,
Christian Sannemann/ projektinvetäjä

Yhteydenotot: helka [at] helka.net

Helsingin asukastilat 2019 kartalla:
Asukastalot kartalla v2