Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Huomionosoitukset / Helkan myöntämät huomionosoitukset

Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystyössä ansioituneille henkilöille voidaan esityksen perusteella myöntää huomionosoituksia. Esityksen tekee kaupunginosayhdistys ja se osoitetaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n hallitukselle (Helkan tunnustusmerkki, hopeinen tai kultainen Pro Helsinki-ansiomerkki, Helkan kunniakirja).
Esityksestä tulee käydä ilmi henkilötiedot, henkilön toiminta kotiseudun hyväksi, mahdolliset erityisansiot sekä aikaisempi palkitseminen kotiseututyössä.

*   *   *   *   *   *

Helkas utmärkelser

Personer med meriter inom stadsdels- och hembygdsarbetet kan enligt förslag beviljas utmärkelser. Förslaget görs av en stadsdelsförening och det adresseras till styrelsen av Helsingin kaupunginosat ry (Helkas förtjänsttecken, Pro Helsingfors -förtjänstmärke i silver eller guld, Helkas hedersdiplom).
Av förslaget bör personinformation, personens verksamhet för hembygden, möjliga särskilda förtjänster samt tidigare utmärkelser inom hembygdsarbetet framgå.