Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Helkan hallinto

organisaatiokaavio_1.png

Helkan hallitus

 • linjaa ja toteuttaa Helkan
  toimintaa

 • kokoontuu n. kerran kuussa

 • koostuu 7 varsinaisesta
  jäsenestä ja heidän
  varajäsenistään sekä yhdestä asiantuntijajäsenestä

Helkan puheenjohtaja

 • nimetään vuodeksi kerrallaan
 • toimii myös hallituksen puheenjohtajana

Hallituksen jäsenet

 • valitaan seitsemällä
  alueella toimivista Helkan
  jäsenyhdistyksistä
 • helkan_organisaatio.pngtoimikausi on 2 vuotta kerrallaan
 • puolet hallituksen jäsenistä on
  erovuorossa Helkan vuosittaisessa syyskokouksessa

Helkan kevät- ja syyskokokous

 • kevätkokous pidetään vuosittain
  maaliskuun loppuun mennessä
  ja syyskokous marraskuun
  loppuun mennessä 
 • jokainen jäsenyhdistys voi
  lähettää kokouksiin valtakirjalla
  varustelun edustajansa 

Helkan toiminnanjohtaja

  • organisoi ja toteuttaa Helkan
   hallituksen päätösten mukaista
   toimintaa