Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Uutiset / Helkan uutiset

Suomen Kotiseutuliitto valitsee jälleen vuonna 2014 Vuoden kaupunginosan ja Vuoden kotiseututeon. Vuoden kaupunginosa -palkinnolla Suomen Kotiseutuliitto haluaa korostaa, että kaupunginosien aktiivisuudella ja kansalaistoiminnalla on merkitystä viihtyvyyden ja turvallisuuden rakentamisessa. Katso valintakriteerejä ja aiemmin palkittuja kaupunginosia Kotiseutuliiton sivuilta oheisesta linkistä.

Vuoden kotiseututeon valinnalla Kotiseutuliiton tavoitteena on edistää hyvin toteutettua kotiseututyötä, katso valintakriteerejä ja aiemmin palkittuja kotiseututekoja Kotiseutuliiton sivuilta oheisesta linkistä.

OK-opintokeskuksen Vahvaa vaikuttamista verkostoissa -koulutus tarjoaa yhdistyksille innostusta, tietoa ja työkaluja vaikuttamiseen. Koulutus järjestetään 8.2. ja 9.2.2014 klo 10-16 Erilaisen oppimisen keskuksessa (Vilhonkatu 4B, Kaisaniemi, Helsinki). Viikonloppuna järjestettävän koulutuksen painopisteenä ovat verkostot, viestintä ja vuorovaikutus. Koulutuksen yhteydessä voi jakaa kokemuksia muiden yhdistystoimijoiden kanssa.

Suomen Kotiseutuliitto etsii jälleen vuoden kotiseutuyhdistystä. Vuoden kotiseutuyhdistyksen toiminta on yhteisöllistä sekä tavanomaisen toiminnan yläpuolelle nousevaa, hyvin tehtyä ja innovatiivista kotiseututyötä.

Vuoden kotiseutuyhdistys -palkinnolla halutaan antaa tunnustusta aktiiviselle yhdistykselle, joka edistää ja kehittää kotiseututyötä. Palkittavan yhdistyksen toimintahistorian pituudella ei ole erityistä painoarvoa valinnassa. Edukseen voi erottua menestyneillä hankkeilla, jäsenmäärän kasvulla, talkootyön määrällä tai esimerkiksi uusilla toimintamuodoilla.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on laatinut selvityksen helsinkiläisistä asukastiloista. Selvityksessä tarkastellaan asukastiloja mm. hallinnan, rahoitusmallien sekä toiminnan laadun näkökulmista. Selvitys antaa lisäinformaatiota asukastilojen toiminnasta. Se nostaa myös esiin asukastilojen toiminnassa ilmeneviä käytännön haasteita. Selvitystyön aikana esiin nousseita kehittämisehdotuksia on koottu selvityksen loppuun suosituksiksi asukastilatoimintaan.

Suomen Kotiseutuliitto on uudistamassa strategiaansa, strategiatyö alkoi keväällä 2013. Strategia tähtää vuoteen 2025. Kotiseutuliitto haluaa nyt osallistaa jäseniään ja kotiseututyön ystäviä strategiatyöhön oheisella nettikyselyllä: http://www.kotiseutuliitto.fi/strategiakysely.

Vastaa kyselyyn pe 28.2.2014 mennessä. Vastauksista tullaan kokoamaan yhteenveto, joka julkaistaan strategiassa ja Suomen Kotiseutuliiton nettisivuilla.

Helka ry:n syyskokous pidettiin keskiviikkona 27.11. Helsingin Energian Sähkötalossa Kampissa. Ohjelman aloitti Helsingin Energian Kaukolämmön alustus, Turo Eklundin pitämään esitykseen energiatehokkaasta korjaustyöstä kaukolämpötalossa voit tutustua oheisesta linkistä (huom. tiedoston koko 5,7 Mt). Lisätietoa voi tiedustella Turo Eklundilta sähköpostiosoitteesta turo.eklund[at]helen.fi

Ihmiset haluavat osallistua yhä enemmän projektiluonteisiin vapaaehtoistehtäviin, vapaaehtoistyön organisoiminen ja johtaminen muuttuvat entistä haasteellisemmiksi. Tarvitaanko järjestöihin ammattimaisia vapaaehtoistyön organisoijia ja koordinaattoreita, jotta vapaaehtoisia saataisiin riittävästi? Löytyykö ratkaisu ToimintaSuomen ja Suurella sydämellä -kampanjan tapaisista nettisivustoista? Mikä on tilanne muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa?

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen järjestetään ke 29.1.2014 klo 8.30–9.30 Kluuvikadun Fazerilla (aamiaistarjoilu alkaa jo klo 8.00). Aamiais-/osallistumismaksu on 12 euroa ja se maksetaan käteisellä paikan päällä. Paikalla kannattaa olla ajoissa ruuhkan välttämiseksi. 

Helka ry järjestää torstaina 12.12.2013 klo 16-19 projektissaan kehitellyn paikalliskehittämisen toimintamallin: "Helsingin paikallisen kehittämispolun" avajaiset ja työpajan Olympiastadionin seminaaritilassa (Paavo Nurmen tie 1, sisään Stadionin tornin juurelta).

Mukaan kutsutaan laaja joukko paikallistoimijoita (mm. paikallisia yhdistyksiä, kaupunkiaktiiveja, valtuutettuja, alan asiantuntijoita sekä avainhenkilöitä Helsingin kaupungilta, Uudenmaan liitosta, ELY-keskuksesta ja ministeriöistä).

Helka ry järjestää valmisteilla olevasta yleiskaavasta keskustelu- ja työskentelyseminaarin torstaina 23.1.2014 klo 17.00-20.00 opetusviraston juhlasalissa (Kaikukatu 2 C, 6.krs). Tilaisuudessa käsitellään Helsingin yleiskaavan vision linjauksia ja ohjausvaikutuksia yleiskaavaluonnoksen suunnitteluun.

Entä jos kehäteiltä keskustaan voisi matkata pikaraitiovaunuilla? Entä jos parhailla poikittaisilla reiteillä olisi pikaraitiolinjat? Entä jos, Helsinki? -keskustelutilaisuus pidetään to 28.11. klo 18.00-20.30 ravintola Sturessa (Sturenkatu 21, www.sture21.fi). Katso kutsu tilaisuuteen oheisesta linkistä.