Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Uutiset / Helkan uutiset

Onnea Herttoniemenranta, Maunula ja Siltamäki-Suutarila-Töyrynummi!

Kaikki hakemukset olivat erittäin hyviä ja hankkeen ohjausryhmän valinta siksi vaikea. Toivomme lämpimästi kaikkien mukaan hakeneiden ehdotusten edistyvän, niin aktiivisia ja idearikkaita vaihtoehtoja oli tarjolla!

Valintaperusteena oli potentiaali sekä innovaatioiden tuottamiseen ja skaalautumiseen että innovaatioalustaksi kehittymiseen. Lisäksi huomioitiin hakijoiden keskinäisen vertaisoppimisen mahdollisuudet ja painottuminen eri sektoreille: Herttoniemenrannassa paikallistalouteen, Siltamäki-Suutarila-Töyrynummessa asukkaisiin ja Maunulassa kaupunkiyhteistyöhön. Maunulassa kekseliäisyys näkyi peräti neljänä ehdokkaana, joista kaupunginosaa valittiin edustamaan ”Maunula-talo lähidemokratian 3.0 mallina”. Hankkeen eduksi katsottiin potentiaali yhdistää alueen muut toimijat ja hakijat.

Kaikki kiinnostuneet voivat seurata KEVEIN-hankkeen ja nyt valittujen kolmen etenemistä ja tuloksia Facebook-ryhmässä "Kehittämisverkostoista innovaatialustoiksi.

Kiitos kaikille hakijoille ja kekseliäitä viikkoja!

maisema_ja_logo

Vapaaehtoisjohtamisen peruskurssi on tarkoitettu kaikille uusille vapaaehtoisjohtajille, hallituksen jäsenille, työryhmien vetäjille ym. vapaaehtoistoimintaa organisoiville henkilöille. Ajankohdat ovat: to 21.1., ti 26.1. ja to 28.1.-16 klo 17–20. Koulutuspaikkana toimii Vision koulutustila, Fredrikinkatu 33 A (2. krs.). Kurssin osallistumismaksu: 50 € /osallistuja. Ilmoittautumiset ti 14.1.2016 mennessä Vision sivun: https://ssl.eventilla.com/event/mWb2O alalaidasta löytyvästä "Ilmoittaudu" -linkistä. Tammikuun kurssi on suunnattu erityisesti pienten yhdistysten vapaaehtoistoiminnan vetämiseen. Koulutus on kolmen illan tiivis paketti, jonka tavoitteena on kartoittaa käsillä olevaa kenttää ja innostaa kehittämään omaa johtajuuttaan.

kaupunkimetsa kuva 2016

 

Seminaari "Helsingin viheralueiden tulevaisuus - kaupunginosien kipupisteet" järjestetään to 17.3.2016, 17-20 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy ry) yhteistyössä Helka ry:n kanssa kutsuu Helsingin kaupunginosayhdistysten edustajat seminaariin Helsingin viheralueiden tulevaisuudesta. Viime tammikuulle kaavailtu seminaari järjestetään nyt maaliskuussa.
Seminaarissa esitellään eri järjestöjen kannanottoja Helsingin yleiskaavan luontoon ja virkistykseen kohdistuvista ongelmista. Yhteisöiltä toivotaan lyhyitä esittelyjä oman alueen yleiskaavan kipupisteistä (noin 5 min). Tavoitteena on myös julkaista yhteinen julkilausuma yleiskaavan viheralueasioista.

HUOM! ILMOITTAUTUMISAIKAA ON PIDENNETTY 13.3.2016 SAAKKA! Ilmoittautumiset suoraan Helsyn järjestösihteeri Marja Rintalalle,
sp-osoitteella helsy[at]sll.fi (tai p. 050-3011633, päivystysajat ti-ke klo 10:30-17:30). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä myös mitä tahoa edustat.

Lisätiedot: Helsyn pj Jarmo Nieminen, sp: jarmo.nieminen[at]santahamina.fi (p. 045-6567542).

J Nieminen 2015 kuva PetriAsikainenHelsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka myönsi Vuoden teko 2015 -huomionosoituksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Jarmo Niemiselle, tunnustuksena hänen ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnastaan Helsingin ja erityisesti sen saaristoluonnon sekä viheralueiden säilymisen puolesta. Niemiselle luovutettiin kunniakirja ja kukat Helkan syyskokouksen yhteydessä 26.11.2015.
(Valokuvassa Jarmo Nieminen Petri Asikaisen kuvaamana)

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 luonnoksen linjaukset ovat sellaisenaan hyväksyttäviä ja kannatettavia. Myös AM-ohjelmaluonnos 2016:n päämääriä voidaan pitää selkeinä, joskin niistä vielä puuttuu Helkan mielestä konkretiaa. Kommenttimme AM-ohjelman luonnokseen 2016 tavoitteet -osan mukaisesti jaoteltuna:

tuusulanvayla newGym 74330 hki yleiskaavaHelsingin uusi yleiskaavaehdotus on nähtävillä 27.11.2015-29.1.2016. Yleiskaavasta pääsee keskustelemaan suunnittelijan kanssa Laiturilla (Narikkatorilla) vielä tammikuun ajan seuraavasti: 12.1., 19.1. ja 26.1. kello 16-18. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä
- Virka Infossa (kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11-13)
- info- ja näyttelytila Laiturilla (os. Narinkka 2)
- netissä:  http://www.hel.fi/suunnitelmat  ja http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot

MEDIATIEDOTE 25.1.2016

Kevään 2016 aikana valitaan kolme kekseliästä kaupunginosaa, joissa 
etsitään älykkäitä ratkaisuja helpottamaan kaupunkilaisten arkea. 
Valituille on tarjolla tukea ja sparrausta käytännön kehittämistyössä, 
viestinnässä, rahoituksen hakemisessa ja verkostoitumisessa. 
Kaupunginosayhdistysten kattojärjestön Helka ry:n käynnistämässä 
KEVEIN-hankkeessa etsitään avointa ja rohkeaa ajattelua, joka nousee 
suoraan hakijoiden omista tarpeista. Samalla luodaan uusia tilaisuuksia 
työllistymiselle ja yritystoiminnalle.

Projektipäällikkö Christian Sannemann uskoo asukaslähtöiseen 
kehittämiseen ja yhteisöllisyyden vahvistumiseen paikallisten haasteiden 
selättämisessä. ”Sen sijaan, että tarjotaan valmiita vastauksia alueen 
ulkopuolelta käsin, kysytään heiltä, jotka alueen parhaiten tuntevat. 
Parhaassa tapauksessa löydämme ratkaisuja, joita voidaan monistaa ja 
hyödyntää myös muissa kaupunginosissa. Ja miksei myös muissa kaupungeissa.”

”Lähtökohtana ovat alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden 
ympäristössään havaitsemat kehityskohteet ja ongelmat. Ne voivat liittyä 
esimerkiksi puuttuviin palveluihin tai olemassa olevien kehittämiseen, 
päivittäistä arkea helpottavaan teknologiaan, kohtaamispaikkoihin tai 
hyvinvoinnin lisäämiseen. On todella jännittävää nähdä, millaisia 
ideoita, ehdotuksia ja ratkaisuja alueilla syntyy”, sanoo Helka ry:n 
toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kaupunginosien kehittymistä 
näköalapaikalta jo vuosia seuranneena hän näkee hankkeessa 
mahdollisuuksia, jotka voivat muuttaa perusteellisesti kokemuksemme 
kaupungista paikkana asua ja yrittää.

Toimintaympäristönsä kehittämisestä kiinnostuneilla 
kaupunginosayhdistyksillä, yrityksillä ja muilla paikallisilla 
toimijoilla on aikaa hakea mukaan verkostonsa kanssa 29. helmikuuta 
asti. Hakulomake löytyy tänään avatulta KEVEIN-nettisivulta. Tavoitteena 
on synnyttää kolmesta aktiivisesta asuinalueesta niissä toimivien 
paikallisten kehittämisverkostojen kanssa ns. innovaatioalustoja. Ne 
ovat edistyksellisiä ympäristöjä, jotka jatkavat kehittämistä uusin 
eväin hankkeen päätyttyä.

Hanketta tukee Helsingin kaupungin lisäksi Uudenmaan liitto, jonka yksi 
kärkiteemoista vuosina 2014-2020 on Arjen hyvinvointikaupunki.

Linkkejä:
www.kaupunginosat.net/kevein
www.helka.net
Helkan uuteen hankkeeseen etsitään kolmea kekseliästä kaupunginosaa

Lisätietoja:

Helka ry
Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
p. 045 145 2595,  pirjo.tulikukka@helka.net

Christian Sannemann, projektipäällikkö
p. 040 521 3335,  christian.sannemann@helka.net

Tea Lindroos, viestintäasiantuntija
p. 045 145 2596,  tea.lindroos@helka.net

ryhmatyokuvituskuvaHelka ry avaa 18.1.2016 alkavalla viikolla sähköisen haun, jossa kolme kaupunginosaa (tai kaupunginosien yhteenliittymää) otetaan mukaan ratkaisemaan alueiden asukkaiden kokemia paikallisia ongelmia. Tavoitteena on, että ongelmiin löydetyt ratkaisut tai ”innovaatiot” olisivat yleispäteviä ja levittämiskelpoisia muihinkin kaupunginosiin. Myös yrityksiä toivotaan mukaan ratkaisujen kehittämisen prosessiin. Parhaimmillaan prosessit synnyttävät uusia palveluja tai yritystoimintaa. Kesään 2016 mennessä kutakin kolmea aluetta sparrataan kehittämään kekseliäitä ratkaisuja valittuun paikalliseen ongelmaan.

Yksittäiset kaupunginosat tai kaupunginosien kehittämisverkostot, voivat hakea mukaan hankkeeseen. Kannustamme alueita ja kaupunginosayhdistyksiä hakemaan rohkeasti mukaan!

Tavoitteena on, että alueet itse verkostojensa avulla ratkaisevat ongelmiaan. Ne saavat hankkeen myötä sparrausta ratkaisujen etsintään sekä tietysti myönteistä julkisuutta. Muut alueet ja kiinnostuneet voivat osallistua hankeaikana järjestettäviin avoimiin seminaareihin ja työpajoihin ja hyödyntää niiden antia oman toimintansa ja alueensa kehittämisessä.

Sähköinen haku avataan tammikuun 2016 alkupuolella ja se sulkeutuu alustavan suunnitelman mukaan helmikuun puolivälin tienoilla. Hankkeen ohjausryhmä valitsee tämän jälkeen hakijoiden joukosta kolme kehityskelpoisinta aluetta. Hakijoiden tulee olla juridisia toimijatahoja tai niiden yhteenliittymiä (esim. kaupunginosayhdistykset). Hakuun voi valmistautua esimerkiksi teettämällä asukaskyselyn koetuista ajankohtaisista ongelmista.

Hakulomakkeessa tullaan pyytämään tiivistä kuvailua ainakin seuraavia asioita:
- ongelma, johon haetaan ratkaisua
- paikallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kanavat sekä välineet
- alueen toimija- tai kehittäjäverkostot
- alueen ulkopuolelta tulevat resurssit (henkilöitä tai rahoitusta)
- miten paikallista tietoa kerätään ja jalostetaan
- mitä on aiemmin saatu aikaan yhdessä

Helka sai lokakuussa 2015 Uudenmaan liitolta ja Helsingin kaupungilta rahoituksen KEVEIN-hankkeeseensa, koko nimeltään "Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi". Nimensä mukaisesti hanke sparraa ja tukee kaupunginosien asukas- ja toimijaverkostoja, tarkoituksena löytää lupaavia innovatiivisia ratkaisuja paikallisiin ongelmiin.

Nyt käynnistyvän hankekauden lopulla, elokuu- syyskuussa 2016, mukaan valittujen kolmen alueen löytämille innovaatio-aihioille pyritään etsimään myös jatkorahoitusta. Hankkeessa koostetaan onnistuneen paikallisen innovaatiotoiminnan kriteeristö. Toimijoiden itsensä käyttöön muokataan tiivis tarkistuslista tai vastaava työkalu. Näiden avulla kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat pystyvät kartoittamaan kehittämistä kaipaavat asiat ja tuomaan esiin jo olemassa olevia omia resursseja.

Lisätietoja: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja/ Helka ry
email: pirjo.tulikukka[at]helka.net tai p. 041-5222071

Tammi- helmikuun vaihteessa on tarjolla käytännönläheinen peruskurssi yhdistystoiminnan perusteista, kokouskäytänteistä ja yhdistystaloudesta. Koulutus on suunnattu yhdistystoimijoille, kuten hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Sopii erityisesti uusille hallituksien jäsenille. Koulutuksen tavoitteena on tukea ja kehittää yhdistysten toiminnan laatua sekä yhdistystoimijoiden omaa osaamista. Koulutusiltojen ajankohdat ovat: ma 1.2, ke 3.2. ja ma 8.2.2016 – klo 17-20. Koulutuspaikkana on Opintokeskus Vision koulutustila, Fredrikinkatu 33 A (käynti 33 B:stä). Ilmoittautumiset: ma 25.1.2016 mennessä Vision sivun: 
https://ssl.eventilla.com/yhdistystoiminta-hki alalaidasta löytyvän linkin kautta.

Oikeusministeriö on jo vuosia kehittänyt helppokäyttöistä, ilmaista demokratian nettialustaa kaikkien erityyppisten toimijatahojen käyttöön Suomessa (otakantaa.fi). Myös kansalais- ja yhdistystoimijat voivat laatia esim. erilaisia omia kyselyitään alustan kautta ja sitten julkaista niitä haluamillaan sähköisillä välineillä (eli lähettämällä kyselylinkin sähköpostitse, tai asettamalla sen kotisivuille tai sosiaaliseen mediaan). Oman kyselynsä voi käydä luomassa seuraamalla ohjeita, oheisen linkin kautta: https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Ohjeet/Ohjeet_hankkeen_avaajalle

Inspiraatioksi kaikille kaupunginosayhdistyksille oheinen Siltamäki-Suutarila – Seuran laatima kysely:
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Vuoden_2014_SISUKKAAN_VALINTA

Kaupunginosayhdistykset voivat myös kerätä kyselyllä tietoa myös esim. johonkin haasteeseen liittyen, tai kerätä muuta haluamaansa paikallista tietoa sen avulla.  Kyselyjen laadinta on melko helppoa, sillä ministeriö on pyrkinyt tekemään alustasta erittäin helppokäyttöisen ja selkeän (myös selkokielisen). Selkeitä ohjeita esim. kyselyjen laatimiseen löytyy sivustolta runsaasti. Huomaa, että kaikki alustalle laadittavat asiat (myös kyselyt) nimetään ”hanke”-termillä. Rohkaistu kokeilemaan!
Otakantaa.fi -sovelluksen avulla voi laatia myös kuntalaisaloitteen (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi).