Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Kokousasiat / Toimintakertomukset

Helkan toimintakertomus 2006

1. YLEISTÄ
 
Helkan rooli asukasnäkökulman kanavoijana ja vuorovaikutuksen asiantuntijana on vahvistunut entisestään vuoden 2006 aikana. Tästä kertovat esimerkiksi lisääntyvät pyynnöt Helkan edustajista erilaisiin kaupungin hallintokuntien työryhmiin sekä moneen suuntaan laajeneva verkostoyhteistyö. Myös toimittajien yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet. Helkassa on nostetta!

Helkan toimintakertomus 2005

1. YLEISTÄ
 
Vuosi 2005 on ollut Helkan tähän mennessä vilkkain projektivuosi. Koko pääkaupunkiseudun laajuisen Kansalaiskanava -seutuyhteistyötä paikallistasolla -projektin konkreettinen käynnistyminen, YKS2-projekti sekä koko toimintakentän nopeaan kansainvälistymiseen aktiivisesti reagoiminen ovat kaikki vahvistaneet Helkan roolia pääkaupunkiseudun kehittäjäkentässä yhä vahvempana ja aktiivisempana toimijana ja verkottajana. (ks.myös kohdat 3.2, 4.1 ja 4.2)

Helkan toimintakertomus 2004


1.  YLEISTÄ

HELKA 40. vuotta - avautumisen ja osallistumisen vuosi 2004

HELKAn 40. toimintavuosi on ollut vilkas ja näkynyt monella tavalla sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä. HELKAn järjestämät keväinen 40-vuotisjuhlavastaanotto Jugend-salissa ja syksyn juhlaseminaari sekä monet muut  tapahtumat ja koulutukset keräsivät runsaasti osallistujia ja mielenkiintoa.