Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Lausunnot

Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten tarkistaminen 9/2003

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Liikennesuunnitteluosasto ehdottaa 30 km/h:n nopeusrajoituksen käytön laajentamista ydinkeskustan ja asuntoalueiden kaduille. Samalla esitetään vaarallisimpien pää- ja kokoojakatujen rajoitusten alentamista 50:stä 40 kilometriin tunnissa sekä muutamien pääkatujen muutoksia rajoitusten alentamisena 60:stä 50 kilometriin tunnissa.