Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Huomionosoitukset / Helkan myöntämät huomionosoitukset

Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystyössä ansioituneille henkilöille voidaan esityksen perusteella myöntää huomionosoituksia. Esityksen tekee kaupunginosayhdistys ja se osoitetaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n hallitukselle (Helkan tunnustusmerkki, hopeinen tai kultainen Pro Helsinki-ansiomerkki, Helkan kunniakirja).
Esityksestä tulee käydä ilmi henkilötiedot, henkilön toiminta kotiseudun hyväksi, mahdolliset erityisansiot sekä aikaisempi palkitseminen kotiseututyössä.