Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Helka / Yhteistyö

Helka on vuosien varrella tehnyt ja tekee edelleen jatkuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Viime vuosina yhteistyötä on tehty mm. rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, kulttuurikeskuksen, kaupunginkirjaston, rakennusvalvontaviraston, sosiaali- ja terveysviraston ja ympäristökeskuksen kanssa. 
Lisäksi yhteistyötä tehdään kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön sekä Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kanssa.

Uutena keskeisenä yhteistyökumppanina toimii (Helsingin kaupunginkanslian hallinnon uudistamisen yhteydessä v. 2013 perustetun) osallisuus- ja neuvontayksikön asukasyhteistyötiimi

Yhteyttä pidetään myös esim. Uudenmaan liittoon ja Uudenmaan ELY-keskukseen. Ministeriöistä yhteistyötä on tehty mm. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Helka on tehnyt aktiivista yhteistyötä Suomen Kuntaliiton osallistumisen ja demokratian kehittämisen verkostoissa.

Vertaisjärjestöistä yhteistyötä on tehty seuraavien kanssa:
- Helsinki-Seura
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL ja Vantaan kotiseutuliitto 
- Suomen Kotiseutuliitto
- SYTY ry

Tärkeitä oppilaitosyhteistyön kumppaneita ovat olleet mm. Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Helkan Kotikatu-palvelun tärkein yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki, joka on Helkan kautta tukenut kaupunginosasivujen alustaa jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien.