Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Helka / Yhteistyö

Helkan keskeisin yhteistyökumppani on ollut aina Helsingin kaupungin hallinto. Helsingissä 1.6.2017 voimaan astuneen laajan hallinnonuudistuksen jälkeen Helsingin kolmisenkymmentä virastoa ja laitosta niputettiin yhteensä neljän toimialaan. Keskushallinnon toimista huolehtii edelleen kaupunginkanslia. Helka on tehnyt yhteistyötä hallinnon eri alojen kanssa seuraavasti:

- kaupunginkanslia (asukasyhteistyötiimi, turvallisuus- ja valmiusyksikkö). Helkan keskeisimpiä yhteistyökumppaneita on kaupungin tietotekniikka- ja viestintäosaston alla toimivan osallisuus- ja neuvontayksikön asukasyhteistyötiimi (linkki edellä).
Muita aiempia ja nykyisiä yhteistyötahoja ovat:
- kaupunkiympäristön toimiala (maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet, ympäristö-ja lupajaosto - aiemman hallintomallin mukaan: kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, ympäristökeskus)
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kulttuuri, kaupunginkirjasto - aiemmassa hallintomallissa: kulttuurikeskus, kaupunginkirjasto)
- sosiaali- ja terveystoimiala (vapaaehtoistyön neuvottelukunta, Helsingin omat asukastalot)
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (vapaa sivistystyö / Helsingin suomenkielinen työväenopisto, varhaiskasvatus)

Yhteistyötä on ollut myös mm. Uudenmaan liitton ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Ministeriöistä yhteistyötä on tehty mm. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Helka on tehnyt aktiivista yhteistyötä Suomen Kuntaliiton osallistumisen ja demokratian kehittämisen verkostoissa.

Vertaisjärjestöistä yhteistyötä on tehty seuraavien järjestöjen kanssa:
- Helsinki-Seura
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL
- Suomen Kotiseutuliitto
- SYTY ry
- Turkuseura ry

Tärkeitä oppilaitosyhteistyön kumppaneita ovat olleet mm. Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Helkan Kotikatu-palvelun tärkein yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki, joka on Helkan kautta tukenut kaupunginosasivujen alustaa jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien.