Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Helka / Tietoa Helkasta

Helka lyhyesti

Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry perustettiin vuonna 1964 helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestöksi. Perustajaseuroja olivat Katajanokka-Seura, Lauttasaari-Seura, Pajamäki-Seura sekä Roihuvuori-Seura. Mukaan liittyi jo samana vuonna 15 muuta kaupunginosayhdistystä. Helka merkittiin yhdistysrekisteriin 10.7.1964 ja on alusta saakka ollut poliittisesti sitoutumaton. Lue lisää kohdasta Helkan historia. Nykyään Helkan jäseniksi voivat hakea kaikki kaupunginosatoimintaa harjoittavat yhdistykset, myös asukas- ja omakotiyhdistykset. Helkan jäsenmäärä on 73 jäsenyhdistystä syksyllä 2017.

Helkan toiminnan tarkoitus

Sääntöjensä mukaisesti Helka edistää Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana, korkeatasoisena sekä asukkaiden hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina. Lisäksi tarkoituksena on edistää jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Helka pyrkii vielä tukemaan toimintaa kaupunginosien identiteetin vahvistamiseksi kestävän kehityksen ja kumppanuuden periaatteiden pohjalta. Viime vuosina Helka on satsannut yhä tuntuvammin kouluttamiseen, asiantuntijana toimimiseen sekä netin laajenevien mahdollisuuksien hyväksikäyttämiseen (ks. kaupunginosien kotisivut: www.kaupunginosat.net).

Helkan toiminnasta

Helka tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Ks. lisää kohdasta Yhteistyökumppanit. Helka kehittää vuorovaikutusta jäsenyhdistysten ja kaupungin hallinnon välillä, jotta paikallinen ja alueellinen tieto ja näkemys välittyisi kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Helka toimii jäsentensä ja muiden paikallistoimijoiden yhdyssiteenä järjestämällä mm. kaupunkisuunnitteluun ja osallistumisteemoihin liittyviä seminaareja ja muita tilaisuuksia. Lisäksi Helka harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, julkaisu- ja projektitoimintaa. Helka voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä tarvittaessa kotoa lausuntoja laajemmista, koko kaupunkia koskevista aiheista.

 

hel_merelta1_2.jpg