Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Helka / Helkan strategia

HELKAN STRATEGIA 2015 - 2020

Helkan missio

Helkan tarkoituksena on helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä
edistää Helsingin kehittymistä
•    kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana ja
•    asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina,
edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien
•    asioiden valmistelussa ja
•    päätöksenteossa sekä
edistää jäsentensä toimintaa     
•    kaupunginosien identiteetin vahvistamiseksi
      -  kestävän kehityksen ja
      -  kumppanuuden periaatteiden pohjalta.

Strategian visio

Helka on nykyistä vahvempi, tunnustettu ja tunnettu asukasnäkökulman asiantuntija ja mahdollistaa jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia kaupungin viranhaltijoihin ja muihin sidosryhmiin. Helka toimii aktiivisesti kaupunkilaisten tasa-arvoisen osallistumisen ja elämänlaadun edistämiseksi. Helka tukee kaupunginosayhdistysten toimintaa jotka samalla toimivat koordinaattoreina paikallisten toimijoiden verkostoitumisen edistämiseksi sekä tarjoaa kaupungin paikallistoimijoiden verkostoille keskustelufoorumin.

Strategian painopisteet 2015 - 2020

Helka on entistä vahvempi vaikuttamisen väline

Helka 
•    lisää omaa ja kaupunginosayhdistysten tunnettuutta ja arvostusta.
•    välittää asukasnäkökulman kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon
•    luo asukkaille toimivat verkostot viranhaltijoiden, päättäjien ja yrittäjäkentän kanssa
•    kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa
•    hyödyntää tehokkaasti kansainvälisiä yhteyksiään tavoitteidensa saavuttamiseksi
•    edistää ja hyödyntää laajasti kaupunkitutkimusta

Helka edistää ja tukee jäsenistönsä toimintaa

•    pyrkii toiminnallaan vahvistamaan jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia paikallisten asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa  
•    vahvistaa kaupunginosayhdistysten toimintaedellytyksiä
•    kehittää jäsenpalveluja, kuten viestintää, verkostoja, koulutusta
•    kokoaa paikallista tietoa, mm. Kotikatu, kotikaupunkipolut
•    toimii asukastoiminnan ja -tilojen rahoituksen turvaamiseksi

Helka rakentaa taloutensa kestävälle pohjalle

•    vakiinnuttaa taloutensa pitkällä tähtäimellä
•    varmistaa vuotuisen rahoituskehyksen Helsingin kaupungilta Helkan perustoiminnan edellytysten turvaamiseen
•    hankkii aktiivisesti projektirahoitusta toiminnan monipuolistamiseksi mm. yhteistyössä
jäsenyhdistysten, tutkimuskentän sekä kaupungin hallinnon kanssa

Helka viestii toiminnastaan tehokkaasti ja monipuolisesti  

•    päivittää viestintäsuunnitelmansa monipuolisen viestinnän tuottamiseksi tärkeimmille kohderyhmille
•    löytää ja hyödyntää uusia viestintäkanavia
•    tarjoaa tukea jäsenyhdistysten viestinnän tarpeisiin

Helsingissä, kesäkuun 9. päivänä 2015
Helka ry:n hallitus